Vedtægter og grundlag

Skanderborg Vandsamarbejde blev etableret i 2019 som erstatning for Vandrådet i Skanderborg.

Alle almene vandværker i Skanderborg Kommune er medlem af vandsamarbejdet.

Formålet med foreningen er:

•at finansiere beskyttelse af drikkevandressourcerne i de til enhver tid vedtagne indsatsplaner i Skanderborg Kommune.

•at koordinere og implementere beskyttelse af drikkevandressourcerne i de til enhver tid vedtagne indsatsplaner i Skanderborg Kommune.

•at koordinere de almene vandværkers samarbejde med Skanderborg Kommunes byråd og administration – samt herunder at forhandle med Skanderborg Kommune om aftaler og tiltag til beskyttelse af drikkevandsressourcen.