Regulativ for vandværker i Skanderborg Kommune

Regulativet er blevet revideret i efteråret 2022 og er klar til at blive tilpasset til det enkelte vandværk. Skabelonnen findes herunder, og vandværket skal selv downloade denne og tilpasse det alle de steder, der er markeret med gul baggrund